Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Η πρωτοβουλία "In Vivo" αφορά στη βοήθεια και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου σε ανθρώπους όλων των κοινωνικών ομάδων, σε κόστος προσαρμοσμένο στις δυνατότητες της εποχής μας
 

Γνωρίστε την ομάδα και επικοινωνήστε μαζί μας