Υπηρεσίες online

Οι online υπηρεσίες μας παρέχονται με χρήση της εφαρμογής Skype.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες μίας μερίδας πληθυσμού που λόγω χιλιομετρικής απόστασης, διαμονής σε άλλη χώρα,πίεσης χρόνου κ.λ.π, δε δύναται/προτιμά να επισκεφθεί κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας, θεωρούμε πως για μία σειρά ζητημάτων η τηλεσυμβουλευτική μπορεί να λειτουργήσει άμεσα και στοχευμένα στο αίτημα του εξυπηρετούμενου.

​Όπως σε κάθε μορφή συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας, τηρείται αυστηρά το επαγγελματικό απόρρητο, όπως ορίζεται από τον κώδικα δεοντολογία.

 

Προϋποθέσεις

Οι μόνες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της online συμβουλευτικής είναι

  • ένας υπολογιστής/laptopt/Ipad 
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ένας λογαριασμός e-mail
  • ένας λογαριασμός στην εφαρμογή skype
  • κάμερα και μικρόφωνο (ενδέχεται αυτά να είναι ήδη ενσωματωμένα στην ηλεκτρονική συσκευή) 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, είναι απαραίτητο ο εξυπηρετούμενος να βρίσκεται μόνος του σε ένα χώρο όπου αισθάνεται άνετα.

Κάθε συνεδρία διαρκεί 60’.

Από τη στιγμή που λαμβάνουμε ένα αίτημα στην ιστοσελίδα μας, ορίζεται μία πρώτη δωρεάν συνεδρία γνωριμίας (40'), με σκοπό να συζητηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και να έχουν το χρόνο και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε μία κοινή αφετηρία.

Σε περίπτωση που κριθεί, σε συμφωνία του αιτούντα με τον ψυχολόγο, ότι η περίπτωση χρήζει διαφορετικής υποστήριξης, την οποία δεν μπορούν να παρέχουν οι online συνεδρίες, τότε θα συζητείται αυτό μέσα στη συνεδρία και θα γίνεται η ανάλογη παραπομπή σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

 

Τι είναι η ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει σειρά από προσωπικές συνεδρίες μεταξύ ενός εξειδικευμένου ψυχολόγου και ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει κάποιες προσωπικές δυσκολίες (άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, φοβίες, έλλειψη αυτοεκτίμησης – αυτοπεποίθησης, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, ανασφάλειες, προσωπικά αδιέξοδα, οικογενειακά προβλήματα, διαζύγιο, εξαρτήσεις, κ.λ.π.).

Η ψυχοθεραπεία υπόκειται στο επαγγελματικό απόρρητο, όπως ορίζεται από τον κώδικα δεοντολογίας των ψυχολόγων.

Ο θεραπευόμενος που προσέρχεται στην ψυχοθεραπεία διατυπώνει αρχικά το αίτημά του, είτε πρόκειται για κάποια δυσκολία που θέλει να αντιμετωπίσει, είτε πρόκειται για κάποια αλλαγή που θα ήθελε να κάνει. Στη συνέχεια, μαζί με τον ψυχολόγο σχεδιάζουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δουλέψουν και προσπαθούν να θέσουν τους στόχους εκείνους που θα είναι κατάλληλοι και ικανοποιητικοί για το θεραπευόμενο. 

Η θεραπευτική σχέση είναι μία σχέση που περιλαμβάνει δύο μέρη (ψυχολόγος και θεραπευόμενος) και, ως σχέση, χτίζεται και εξελίσσεται διαρκώς. Είναι σημαντικό να διέπεται από:

  • συνέπεια και από τα δύο μέρη
  • σαφή πλαίσια και όρια, αποδεκτά και συμφωνημένα και από τα δύο μέρη
  • άνεση και εμπιστοσύνη από την πλευρά του θεραπευόμενου
  • αίσθηση αποδοχής από την πλευρά του θεραπευόμενου.

Η ψυχοθεραπεία συχνά μπορεί να δυσκολέψει το θεραπευόμενο, καθώς απαιτεί έκθεση, έκφραση δυνατών συναισθημάτων και εξωτερίκευση προσωπικών συγκρούσεων. Άλλοτε πάλι, μπορεί να φωτίσει την αναγκαιότητα "ξεβολέματος" από οικείες καταστάσεις και μαθημένες συμπεριφορές χρόνων, πράγμα εξίσου δύσκολο. Όλα αυτά όμως, συντελούνται πάντα μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, μέσα σε ένα χώρο αποδοχής και είναι αυτή η συνθήκη που τελικά αναδεικνύει τα προσωπικά αποθέματα του θεραπευόμενου, τις εσωτερικές του δυνατότητες και την αναγνώριση της ελευθερίας του να επιλέξει όπου μπορεί.